Naše bannery

Pokiaľ sa Vám náš obchod páči, stiahnite si banner a umiestnite ho na svoju stránku ako linku na http://www.hof.sk/ alebo http://www.streetwear.sk/, alebo skopírujte zdrojový kód pod príslušným bannerom a vložte do svojich stránok.
Bannery čiernym oramovaním (1 pixelový čierny border po všetkých stranách):

Streetwear Shop

Zdrojový kód:
<a href="http://www.streetwear.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/l/banner-728x90.gif" width="728" height="90" border="1" style="border:1px solid black" alt="Streetwear Shop"></a>


Streetwear Shop

Zdrojový kód:
<a href="http://www.streetwear.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/l/banner-468x60.gif" width="468" height="60" border="1" style="border:1px solid black" alt="Streetwear Shop"></a>


Streetwear Shop

Zdrojový kód:
<a href="http://www.streetwear.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/l/banner-300x300.gif" width="300" height="300" border="1" style="border:1px solid black" alt="Streetwear Shop"></a>


Streetwear Shop

Zdrojový kód:
<a href="http://www.streetwear.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/l/banner-250x250.gif" width="250" height="250" border="1" style="border:1px solid black" alt="Streetwear Shop"></a>


Streetwear Shop

Zdrojový kód:
<a href="http://www.streetwear.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/l/banner-200x200.gif" width="200" height="200" border="1" style="border:1px solid black" alt="Streetwear Shop"></a>


Streetwear Shop

Zdrojový kód:
<a href="http://www.streetwear.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/l/banner-150x150.gif" width="150" height="150" border="1" style="border:1px solid black" alt="Streetwear Shop"></a>


Streetwear Shop

Zdrojový kód:
<a href="http://www.streetwear.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/l/banner-125x125.gif" width="125" height="125" border="1" style="border:1px solid black" alt="Streetwear Shop"></a>


Streetwear Shop

Zdrojový kód:
<a href="http://www.streetwear.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/l/banner-microbutton.gif" width="88" height="31" border="1" style="border:1px solid black" alt="Streetwear Shop"></a>
Bannery bez čierneho oramovania:

Streetwear Shop

Zdrojový kód:
<a href="http://www.streetwear.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/l/banner-728x90.gif" width="728" height="90" border="0" alt="Streetwear Shop"></a>


Streetwear Shop

Zdrojový kód:
<a href="http://www.streetwear.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/l/banner-468x60.gif" width="468" height="60" border="0" alt="Streetwear Shop"></a>


Streetwear Shop

Zdrojový kód:
<a href="http://www.streetwear.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/l/banner-300x300.gif" width="300" height="300" border="0" alt="Streetwear Shop"></a>


Streetwear Shop

Zdrojový kód:
<a href="http://www.streetwear.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/l/banner-250x250.gif" width="250" height="250" border="0" alt="Streetwear Shop"></a>


Streetwear Shop

Zdrojový kód:
<a href="http://www.streetwear.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/l/banner-200x200.gif" width="200" height="200" border="0" alt="Streetwear Shop"></a>


Streetwear Shop

Zdrojový kód:
<a href="http://www.streetwear.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/l/banner-150x150.gif" width="150" height="150" border="0" alt="Streetwear Shop"></a>


Streetwear Shop

Zdrojový kód:
<a href="http://www.streetwear.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/l/banner-125x125.gif" width="125" height="125" border="0" alt="Streetwear Shop"></a>


Streetwear Shop

Zdrojový kód:
<a href="http://www.streetwear.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/l/banner-microbutton.gif" width="88" height="31" border="0" alt="Streetwear Shop"></a>
Staršie bannery:

Fred Perry

Zdrojový kód:
<a href="http://www.fredperry.sk/" target="_blank"><img src="http://www.hof.sk/la/banner-fredperry.gif" border="0" width="468" height="60" alt="Fred Perry"></a>
Zdrojový kód:
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60" id="banner_468x60" align="middle"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> <param name="movie" value="http://www.hof.sk/la/banner-benlee.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="http://www.hof.sk/la/banner-benlee.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="468" height="60" name="banner_468x60" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> </object>


PitBull West Coast

Zdrojový kód:
<a href="http://www.pitbullwestcoast.sk/" target="_blank"><img src="http://www.hof.sk/la/banner-pitbull.gif" border="0" width="468" height="60" alt="PitBull West Coast"></a>


ThorSteiner

Zdrojový kód:
<a href="http://www.streetwear.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/la/banner-ts.gif" border="0" width="468" height="60" alt="ThorSteiner"></a>


Lonsdale London

Zdrojový kód:
<a href="http://www.lonsdalelondon.sk/" target="_blank"><img src="http://www.streetwear.sk/la/banner-ll.gif" border="0" width="468" height="60" alt="Lonsdale London"></a>
hore
02 / 5244 4908